معاونت مهندسي و خدمات فني
معاون مهندسي و خدمات فني 

احمد رضا اسلامی

معاونت مهندسی و خدمات فنی

   
رئیس تحلیل سیستمها رئیس خدمات مهندسی           
   
رئیس برنامه ریزی و روشهای تعمیراتی رئیس امور پیمانها

 


                                                                                    
 نام و نام خانوادگي:
 احمدرضا اسلامي
متولد: 1351
مدرك تحصيلي:
 سابقه كار: 13سال  
 

 

1389/2/6 دوشنبه
....
 


مجری سایت : شرکت سیگما