ايمني ،بهداشت و محيط زيست
ايمني ، بهداشت و محيط زيست 


علیرضا شکوهیان

رئیس ایمنی, بهداشت و محیط زیست

   
 رئیس ایمنی
رئیس بهداشت 

 


 (رئيس ايمني،بهداشت و محيط زيست)

نام ونام خانوادگي: فرهاد اميري

متولد:

مدرك تحصيلي:
ليسانس مهندسي شيمي

سابقه كار:

 

 

1389/2/26 يكشنبه
....
 


مجری سایت : شرکت سیگما