منطقه 6 عمليات انتقال گاز
بازرسی و تعمیرات اساسی اقلام مکانیکی تجهیزات ثابت تاسیسات تقویت فشار گاز تنگ نی به گزارش روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز، معاون عملیات ایستگاههای منطقه از بازرسی و تعمیرات اساسی اقلام مکانیکی تجهیزات ثابت تاسیسات تقویت فشار گاز تنگ نی با هدف اطمینان از آماده بکار بودن تجهیزات در اردیبهشت ماه سال جاری جهت انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز، معاون عملیات ایستگاههای منطقه از بازرسی و تعمیرات اساسی اقلام مکانیکی تجهیزات ثابت تاسیسات تقویت فشار گاز تنگ نی با هدف اطمینان از آماده بکار بودن تجهیزات در اردیبهشت ماه سال جاری جهت انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی خبر داد.

مصطفی حسین زاده با بیان اینکه تاسیسات تقویت فشار منطقه, بعنوان قلب تپنده صنعت گاز بر روی خط لوله 24 اینچ سرخون-رفسنجان به منظور جبران افت فشار گاز و افزایش توان انتقال آن، طراحی و احداث شده است، ادامه داد: اولین تعمیرات اساسی در سال 1398 با همت کارکنان تلاشگر در تاسیسات تقویت فشار گاز تنگ نی در نزدیکی شهرستان حاجی آباد انجام شد.

حسین زاده با اشاره به اینکه تاسیسات تقویت فشار گاز تنگ نی به عنوان نخستین تاسیسات منطقه در سال 1382 به بهره برداری رسیده است، به برخی از مراحل بازرسی و تعمیرات پرداخت و ابراز داشت: ونت گاز و اسپید گزاری ،آماده کردن  فیلتر سپریتورها  و مخازن CGS ، بازرسی از استرینرهای ورودی کمپرسور های گاز، آماده سازی تاسیسات جهت ضخامت سنجی کلیه لوله ها و زانو و اتصالات، بازدید از مخازن هوای فشرده، ولو های ورودی و خروجی تاسیسات از جمله اقدامات بوده است.

وی همچنین، تعویض 22 عدد ولو 2 اینچ مربوط به مخازن و جوشکاری  فلنج های مربوطه، جابه جایی 3 عدد ولو 20 اینچ مسیرهای ورودی و خروجی اسکرابرها، تعویض ولو 16 اینچ مربوط به ریسایکل تاسیسات، تست 22 عدد شیر اطمینان، را از دیگر اقدامات تاسیسات تقویت فشار گاز تنگ نی در این تعمیرات عنوان کرد.

وی در ادامه به همکاری معاونت عملیات خطوط لوله در این تعمیرات اساسی اشاره کرد و گفت: جوشکاری فلنج های 22 عدد ولو 2 اینچ و تعویض 4 عدد INSLATION joynt ورودی و خروجی تاسیسات  به همراه یک عدد زانوی 20 اینچ توسط کارکنان تلاشگر آن معاونت عملیات انجام شده است.

معاون عملیاتت ایستگاههای منطقه در پایان ضمن تشکر و قدردانی از واحدهای معاونت عملیات خطوط لوله، معاونت مهندسی،امور بازرسی فنی، امور HSE  ،تدارکات کالا، منابع انسانی و سایر واحدهای پشتیبانی ، از انجام تعمیرات 2 هزار ساعته در طول سال جاری و قبل از ورود به فصل سرما خبر داد.